NEWS UPDATE

บิ๊กซีสาขาปทุมได้เป็น Hyper Market (ค้าปลีก) สาขาแรกของไทย ที่ได้รับการรับรองจาก TGO ให้เป็นสโตร์ไร้คาร์บอน

08 October 2021

กลุ่มบีเจซีมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนอันเป็นปัญหาสำคัญที่กำลังสร้างผลกระทบต่อโลกมากขึ้นเรื่อย ๆ  จึงส่งบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนเข้าร่วมโครงการ “ขยายผลกิจกรรมชดเชยคาร์บอน เพื่อสนับสนุนตลาดคาร์บอนภาคสมัครใจภายในประเทศ ปีที่ 8” จัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO โดยโครงการได้เสร็จสิ้นไปเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564 ส่งผลให้ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาปทุมธานี ได้เป็น Hyper Market (ค้าปลีก) สาขาแรกของประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองจาก TGO ให้เป็นสโตร์คาร์บอนนิวทรัล หรือ สโตร์ไร้คาร์บอน เป็นการนำร่องไปสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของสโตร์อื่น ๆ กว่าหนึ่งพันสาขาทั่วประเทศ แสดงถึงความตั้งใจของกลุ่มบีเจซีที่จะประกอบธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและดูแลสังคม ตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนของกลุ่มบริษัท

Read the full story >

BJC ติดอันดับหุ้นยั่งยืน THSI ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

05 October 2021

บีเจซี ได้รับการจัดอันดับให้เป็น หนึ่งใน 146 บริษัทจดทะเบียนที่มีรายชื่ออยู่ในหุ้นยั่งยืน ‘Thailand Sustainability Investment’ (THSI) ประจำปี พ.ศ. 2564 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2

Read the full story >

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี รวมพลังสาขาใน 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม

04 October 2021

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซีได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพใน 3 จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดนครราชสีมา

Read the full story >

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนรับสินค้าโอทอป SMEs

27 September 2021

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนรับสินค้าโอทอป SMEs ช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนไทย

Read the full story >

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจังหวัดสุโขทัย

26 September 2021

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่ ทำให้เกิดอุทกภัยในจังหวัดสุโขทัย

Read the full story >