มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow

25 August 2021

BJC - Caring for Community

 

มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน High Flow ให้แก่โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก

 

วันที่ 19 สิงหาคม 2564 มูลนิธิ บีเจซี บิ๊กซี โดยคุณวิเชียร รุ่งวัฒนะกิจ ผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจสินค้าบรรจุภัณฑ์ และวิศวกรรม พร้อมด้วย คุณสุวรรณี ภู่นภานนท์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่มธุรกิจสินค้าเวชภัณฑ์และเครื่องมือแพทย์ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) และคุณเหมวรรณ พูนผล รองผู้จัดการใหญ่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี สนับสนุนเครื่องจ่ายออกซิเจน KMITL High Flow จำนวน 12 เครื่อง ให้แก่โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก โดยได้รับเกียรติจาก พญ.เจรียง จันทรกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก และนพ.อำนาจ พิศาลจำเริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางปะกอก 1 รับมอบ เพื่อนำไปใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสนามบีเจซี บิ๊กซี และโรงพยาบาลในเครือบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ

 

 

 

Tags #Social #COVID