กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ร่วมกับยูนิชาร์ม และยูนิเซฟ สนับสนุนผ้าอ้อมมามี่โพโค

30 August 2021

BJC - Caring for Community

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี ผู้จัดจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ ยูนิชาร์ม  นำโดย คุณตุลย์ วงศ์ศุภสวัสดิ์ ผู้จัดการใหญ่กลุ่มธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ร่วมกับ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด สนับสนุนผ้าอ้อมเด็กแบรนด์มามี่โพโค จำนวนกว่า 6,690 แพ็ค ผ่าน องค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็ก และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 ที่อาศัยอยู่บริเวณเขตชุมชนตลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ และชุมชนห่างไกลในจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงภาคใต้ โอกาสนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างดีจากคุณทาดาชิ นาคาอิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูนิ.ชาร์ม (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมทั้งองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ที่จัดตั้งโครงการเพื่อการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในสถานการณ์ฉุกเฉินต่างๆมากมาย ซึ่งในการนี้มีบทบาทร่วมกับบริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ในการเป็นศูนย์กลางส่งมอบผ้าอ้อมและกระจายส่งให้ตัวแทนพันธมิตรของยูนิเซฟในพื้นที่แจกจ่ายผ้าอ้อมเด็กให้ถึงมือครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเดือดร้อนจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกใหม่นี้ กว่า 2,200 ครัวเรือน

 

 

 

 

Tags #Social #COVID