กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สนับสนุนรับสินค้าโอทอป SMEs

27 September 2021

BJC - Joint Success

BJC - Caring for Community 


บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) โดย คุณวิภาดา ดวงรัตน์ รองประธานกรรมการบริหารคนที่ 1  พร้อมด้วยคุณอัญชนา วิทยาธรรมธัช ที่ปรึกษา และคณะผู้บริหาร ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์โดย คุณบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์  จับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ ชูไฮไลต์ “มุมสินค้า SMEs OTOP ของดีทั่วไทย” ณ บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขาสะพานควาย โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก ช่วยเหลือด้านการสร้างงานสร้างรายได้ และ ส่งเสริมการพัฒนาด้านการตลาดรวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์  ซึ่งบิ๊กซี มีบทบาทในการรับซื้อ ‘ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs’ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยในชุมชนต่าง ๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงให้สนับสนุนด้านการตลาดโดยเป็นช่องทางการกระจายสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี  โดยมีนโยบายและแผนงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงโดยให้ช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถนำ‘ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs’ มาจำหน่ายในบิ๊กซี ทั้งนี้ ได้นำร่องเริ่มจัดซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 14 รายการ วางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่บิ๊กซีสาขาสะพานควาย และ สาขาลาดพร้าว 2   และจะมีการจัดซื้อเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง

 

Tags #Economic #Social