มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จับมือเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จัดทำหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม

03 December 2021

BJC - Better Living

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ร่วมหารือแนวทางความร่วมมือกับบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด ในการจัดทำหลักสูตรด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยมี ผศ.ดร.ยุวลักษณ์ เวชวิทยาขลัง อธิการบดีเป็นประธานในการประชุม พร้อมกับตัวแทนผู้บริหารบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด และคณาจารย์สาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม ในการนี้ได้รับเกียรติจากคุณบุญชัย จันทร์สมิตมาศ และคุณวิชัย ปิยวรรณวงศ์ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี เข้าร่วมหารือโดยเบื้องต้นมหาวิทยาลัยจะจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรสำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และในอนาคตจะร่วมกันจัดทำหลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ต่อไป