กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี คว้ารางวัลกู้ภัยอาหารดีเด่น สาขาห้างค้าปลีก

02 December 2021

BJC - Caring for Community

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ บีเจซี คว้ารางวัล “กู้ภัยอาหารดีเด่น” (Outstanding Food Rescue Award) สาขาห้างค้าปลีก - Retail Chain ประจำปี พ.ศ. 2564 จากมูลนิธิสโกลารส์ ออฟ ซัสทีแนนซ์ (เอสโอเอส) ประเทศไทย (Scholars of Sustenance Foundation - SOS Thailand) มูลนิธิกู้ภัยอาหาร แห่งแรกของประเทศไทย โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี จับมือร่วมกับมูลนิธิ ช่วยเหลือชุมชน โรงเรียน และสถานสงเคราะห์ที่ขาดแคลนอาหาร พร้อมทั้งมุ่งเน้นการลดปัญหาขยะและ CO2 บิ๊กซีได้มีบทบาทในการรวบรวมอาหารส่วนเกินที่ยังคงคุณภาพดี (surplus food) จากสาขานำร่องกว่า 20 สาขา ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งต่อไปยังศูนย์กระจายสินค้าอาหารสด ผ่านระบบโลจิสติสก์บีเจซีมูฟ ซึ่งเป็นที่แรกและที่เดียวเพื่อกระจายสินค้าอาหารส่วนเกิน (surplus food) นำมาเก็บรักษาอย่างถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางอาหารและปรุงเป็นมื้ออาหารเพื่อชุมชนยากไร้ทั่วประเทศ เพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมให้กับประเทศต่อไป

SOS THAILAND | Scholars of Sustenance