กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าสนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าธุรกิจชุมชน

23 February 2022

BJC - Joint Success

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าธุรกิจชุมชนในสาขาบิ๊กซี


วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ห้างค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี นำโดยคุณชินภูมิ โชติกิจอนุสรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายจัดซื้อสินค้าผักผลไม้และผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน พร้อมด้วยคุณวัลภา ศักดิ์ศิริรัตน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและการสื่อสาร และคุณชัยโรจน์ เชิดตระกูลยิ่ง ผู้บริหารอาวุโสผ่ายธุรกิจสัมพันธ์ สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มบริษัท จับมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ โดยคุณทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและคุณรวีพรรณ ช้างเย็นฉ่ำ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมสนับสนุนโครงการ SMART LOCAL SHOP by DBD ส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายสินค้าธุรกิจชุมชนในสาขาบิ๊กซีทั่วประเทศ ณ กระทรวงพาณิชย์

ล่าสุดบิ๊กซี ชูไฮไลต์ “Big C Big Smart Local - ธุรกิจชุมชนไทย โตไปด้วยกัน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนผู้ประกอบการฐานราก ช่วยเหลือด้านการสร้างงานสร้างรายได้ และส่งเสริมการพัฒนาด้านตัวผลิตภัณฑ์และการตลาด รวมถึงการนำเสนอผลิตภัณฑ์เข้าสู่ช่องทางการตลาดทั้งทางออฟไลน์และออนไลน์ โดยที่ผ่านมาบิ๊กซี มีบทบาทในการรับซื้อผลิตภัณฑ์ธุรกิจชุมชน ทั้งสินค้า SMEs โอทอป และผลผลิตทางการเกษตรเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการรายย่อยและเกษตรกรในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศไทย รวมถึงสนับสนุนด้านการตลาดเป็นช่องทางการกระจายสินค้าชุมชนที่ได้มาตรฐานคุณภาพดี โดยมีนโยบายและแผนงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์จัดทำโครงการกิจกรรมเชื่อมโยงโดยให้ช่องทางการตลาดเพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจชุมชนที่สนใจสามารถนำ ‘ผลิตภัณฑ์ OTOP SMEs’ มาจำหน่ายในบิ๊กซีอย่างต่อเนื่อง

กลุ่มบีเจซี บิ๊กซี จับมือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สนับสนุนช่องทางการจำหน่ายสินค้าธุรกิจชุมชนในสาขาบิ๊กซี

Tags #Economic #Social