''บิ๊กซี ปันรัก ปันสุข'' ผนึกพันธมิตรมอบความสุขจากใจให้แก่สถานสงเคราะห์กว่า 100 แห่งทั่วประเทศ

15 February 2022

BJC - Caring for Community 

โครงการ บิ๊กซี ปันรัก ปันสุข เป็นความร่วมมือที่ดียิ่งจากทุกฝ่าย ได้แก่ ร้านค้าพันธมิตรและลูกค้าของบิ๊กซี ที่สนับสนุนโครงการโดยการซื้อสินค้าที่ร่วมรายการ บิ๊กซี ร่วมสนับสนุนเงิน 10 บาทต่อใบเสร็จเพื่อนำเงินจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นมอบให้น้องๆ ในโอกาสนี้ ขอขอบพระคุณร้านค้าพันธมิตรที่ให้การสนับสนุนโครงการเป็นอย่างดี ประกอบด้วย KFC, Mister Donut, DQ, S&P, Swensen’s, SE-ED, KAKASHI, OISHI RAMEN, Shabushi, และ Naraya

ในโอกาสนี้ คุณสุวิชช์ วัฒนา ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทาวน์เซ็นเตอร์ และคุณวสุพล ธาราโภคากุล ผู้จัดการบิ๊กซีสาขารัตนาธิเบศร์ 1 พร้อมด้วยคุณกณพ ศรีอาวุธ ผู้อำนวยการอาวุโส แบรนด์ KFC บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด, คุณพศิน ลาทูรัส ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ บริษัท นารายณ์อินเตอร์เทรด จำกัดและคุณนิวัฒน์ วัฒนสิริมนต์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารร้านค้าพันธมิตรได้ให้เกียรติร่วมกันมอบอาหารและของใช้จำเป็นแก่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด โดยมีคุณภิรตา ประสงค์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสถานสงเคราะห์เป็นตัวแทนรับมอบ 

Tags ##Social